– Informacje dla pracowników uczelni

logo PANS

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować :

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+.
  • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach.

W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni PANS w Głogowie mogą realizować :

  • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach.
Back to top