– Karta ECHE

logo PANS

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Decyzją Komisji Europejskiej PWSZ w Głogowie (obecnie PANS w Głogowie) otrzymała w dniu 22 grudnia 2020 r. Kartę Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach programu Erasmus+.

Karta Erasmusa (ECHE)
dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027

Numer karty: 101014750.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Erasmus+ na stronie Komisji Europejskiej

 

Back to top