– REKRUTACJA

logo PANS

Przed złożeniem wniosku o udział w wyjeździe Erasmus+, zapoznaj się z zasadami na rok akademicki 2023/2024:

Dla studentów:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dla pracowników:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

 

AKTUALNE REKRUTACJE:

rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazdy Erasmus+

Zapraszamy nauczycieli akademickich pracujących w PANS w Głogowie do podjęcia mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą i skorzystania z możliwości jakie daje program Erasmus+. Termin składania wniosków trwa do 11 marca 2024 r.

Nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ związane z daną dziedziną nauczania.

Aby aplikować na wyjazd, należy przygotować komplet dokumentów:

Dokumenty należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) najpóźniej dnia 11 marca 2024 r.

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+. Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie.

Erasmus+ to:
możliwość wyjazdów do krajów Europy i świata
mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
możliwość dofinansowania kosztów podróży
dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

 

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE (w roku akademickim 2023/2024):

plakat rekrutacja studentów

Dziś rozpoczynamy nabór wniosków studentów PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+. Aby aplikować na wyjazd na studia/praktykę/staż, należy przygotować komplet dokumentów:

Dokumenty należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) do dnia 9 lutego 2024 r.

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+, które zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie.

W ramach programu Erasmus+ studenci PANS w Głogowie mogą:

 • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
 • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą (*dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę)
 • Erasmus+ to m.in.:
  możliwość wyjazdów do krajów Europy i świata
  mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
  zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
  możliwość dofinansowania kosztów podróży
  dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

  Spotkanie informacyjne dla studentów odbędzie się 18 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 w auli 214A. Zapraszamy!

  Zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA dnia 7 listopada 2023 r.:

  plakat - nabór studentów i pracowników PANS w Głogowie 2023/2024

  Dziś rozpoczynamy nabór wniosków studentów oraz pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+.

  W ramach programu Erasmus+ studenci PANS w Głogowie mogą:

  • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
  • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą (*dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę)
  • W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować:

   • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+
   • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
   • W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni PANS w Głogowie mogą realizować:

    • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
    • Aby aplikować na wyjazd, należy przygotować komplet dokumentów:

     w przypadku wyjazdów studentów na studia i/lub praktykę:

     w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

     w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych:

     w przypadku wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych:

     Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) najpóźniej do dnia 7 listopada 2023 r.

     Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria zawarte:

     w przypadku studentów:

     Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
     wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

     w przypadku pracowników:

     Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
     wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

     Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie

     Erasmus+ to ponadto:
     możliwość wyjazdów do krajów spoza Europy
     mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
     zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
     możliwość dofinansowania kosztów podróży
     dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

     W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

     REKRUTACJE ZAKOŃCZONE (do 31.09.2023 r.):

     w ramach umowy nr 2022–1–PL01–KA131–HED–000053109 zawartej
     z Narodową Agencją Programu Erasmus:

     Zachęcamy nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie do realizacji wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Zajęcia można prowadzić w uczelniach partnerskich, z którą PWSZ w Głogowie podpisała umowy współpracy. Nasza uczelnia otwarta jest również na Państwa propozycje i nowe porozumienia.

     Nabór wniosków trwa do 24 maja 2023 r.

     Przypominamy, iż zgodnie z zasadami, nauczyciel w danym roku akademickim może zrealizować nie więcej niż 1 wyjazd typu STA, tj. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

     Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

     Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

     Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

     Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

     PODSTAWOWE:

     • Tematyka zajęć dydaktycznych, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
     • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
     • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
     • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

     DODATKOWE:

     • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania (max. 0,5 pkt.)

     Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

     Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ

     Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne.

     Rekrutacja prowadzona w ramach umowy nr 2022–1–PL01–KA131–HED–000053109 zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus.

     plakat rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich

     Zachęcamy nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie do realizacji wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Zajęcia można prowadzić w uczelniach partnerskich, z którą PWSZ w Głogowie podpisała umowy współpracy. Nasza uczelnia otwarta jest również na Państwa propozycje i nowe porozumienia.

     Nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2023 r.

     Przypominamy, iż zgodnie z zasadami, nauczyciel w danym roku akademickim może zrealizować nie więcej niż 1 wyjazd typu STA, tj. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

     Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

     Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

     Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

     Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

     PODSTAWOWE:

     • Tematyka zajęć dydaktycznych, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
     • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
     • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
     • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

     DODATKOWE:

     • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania (max. 0,5 pkt.)

     Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

     Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ

     Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne.

     Rekrutacja prowadzona w ramach umowy nr 2022–1–PL01–KA131–HED–000053109 zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus.

     Plakat (Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli KA131_2022)

      

     w ramach umowy nr 20211PL01KA131HED000005020 zawartej
     z Narodową Agencją Programu Erasmus:

     Skorzystaj z szansy i wyjedź za granicę z programem Erasmus+! Zrealizuj część studiów i/lub praktykę za granicą!

     Nabór wniosków trwa do dnia 27 kwietnia 2023 r.

     Zachęcamy do przygotowania dokumentów:

     Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Praktyki (staż) w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta.

     Wszelkie informacje znajdą Państwo w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

     Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne.

     Zakwalifikowany uczestnik otrzyma dofinansowanie wyjazdu w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługują dodatkowe środki finansowe. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE, a także wyjazdów krótkoterminowych (trwających od 5 do 30 dni). Uczestnicy mogą brać udział w mobilnościach mieszanych, tj. łączyć fizyczny pobyt za granicą z aspektem wirtualnym (pracą online z Polski). Program Erasmus+ zabezpieczył dodatkowe środki  dla studentów „z mniejszymi szansami”, a także daje możliwość dofinansowania kosztów podróży.

     To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji ze studiowania!

     Więcej informacji o wyjazdach na studia TUTAJ oraz w celach szkoleniowych TUTAJ

     Rekrutacja prowadzona w ramach umowy nr 20211PL01KA131HED000005020 zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus.

     plakat (rekrutacja studentów do programu Erasmus+)

      

     w ramach umowy nr 20211PL01KA131HED000005020 oraz
     20221PL01KA131HED000053109 zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus:

     JM Rektor PWSZ w Głogowie ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

     Nabór trwa do dnia 30 listopada 2022 r.

     Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

     • formularz zgłoszeniowy na wyjazd wraz ze zgodą przełożonego,
     • oświadczenie RODO,
     • zaakceptowane przez zagraniczną jednostkę porozumienie o programie nauczania / szkolenia, tj. Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching / Mobility Agreement-Staff Mobility For Training

     Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

     Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

     Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

     PODSTAWOWE:

     • Tematyka zajęć dydaktycznych/szkolenia, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
     • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
     • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
     • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

     DODATKOWE:

     • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
     • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
     • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania/szkolenia (max. 0,5 pkt.)

     Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

     Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ oraz w celach szkoleniowych TUTAJ

     Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne (załączniki).

     plakat

      

     w ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA103-078983
     zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus:

     plakat rekrutacja studentów

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do dnia 1 LUTEGO 2023 r.
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIAPRAKTYKĘ
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 listopada 2022 r.
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIAPRAKTYKĘ
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 31 maja 2022 r.
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIAPRAKTYKĘ
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do dnia 4 maja 2022 r.
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIAPRAKTYKĘ
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 29 października 2021 r. do godz. 12:00
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIA (Student Mobility for Studies)PRAKTYKĘ (Student Mobility for Traineeships)
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
     KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 października 2021 r. o godz. 14:30 w auli 109A

     Uczelniany Koordynator odpowie na Państwa pytania, udzieli wskazówek odnośnie składania zgłoszeń oraz pomoże znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję partnerską.

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
     W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

     STUDIA (Student Mobility for Studies)PRAKTYKĘ (Student Mobility for Traineeships)
     Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu wynosi 60 dni.

     W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony I rok studiów.

     Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

     ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
     KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w auli 209A

     Uczelniany Koordynator odpowie na Państwa pytania, udzieli wskazówek odnośnie składania zgłoszeń oraz pomoże znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję partnerską.

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
     W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     Pracownik może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu w celach:

     DYDAKTYCZNYCH (Staff Mobility for Teaching)SZKOLENIOWYCH (Staff Mobility for Training)
     Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie zawarła umowy współpracy. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe powinien trwać jednorazowo nie krócej niż 2 dni robocze, preferowane są jednak wyjazdy trwające 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu 5 dni roboczych lub krótszego pobytu wynosi: 8. Jeżeli pobyt przekracza 5 dni roboczych, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa. Wyjazdy w celach  szkoleniowych mogą być realizowane w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji edukacyjnej, uczelni posiadającej kartę ECHE, oferującej szkolenia typu STT. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach, badaniach naukowych, itp.

     Zainteresowanych wyjazdem pracowników zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     STAWyjazd dydaktyka w celu prowadzenia zajęć

     Niezbędne dokumenty:

     Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (prowadzenie zajęć) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program zajęć dydaktycznych

     STTWyjazd dydaktyka w celu szkoleniowym

     Niezbędne dokumenty:

     Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program szkolenia

     STTWyjazd pracownika administracyjnego w celu szkoleniowym

     Niezbędne dokumenty:

     Formularz zgłoszeniowy ADMINISTRACJA (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (ADMINISTRACJA); program szkolenia

     Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

     Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

      

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Kraje należące do danej grupyDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
     Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 €
     Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 €
     Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

     *W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

     Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez  Komisję Europejską, dostępny tutaj.

     OdległośćKwota
     od 10 do 99 km20 € na uczestnika
     od 100 do 499 km180 € na uczestnika
     od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
     od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
     od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
     od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
     8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

      

     w ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA107-079210
     zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus:

     Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś) w ramach programu Erasmus+ (mobilności typu ST realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie). Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

     ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 3 listopada 2021 r. do godz. 12:00
     W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

     W ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA107-079210 PWSZ w Głogowie otrzymała fundusze na dofinansowanie wyjazdów:

     Rodzaj mobilnościLiczba mobilnościCel mobilnościDziedziny kształcenia

     przyjazd pracownika uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie*

     1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

     wyjazd pracownika z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej

     1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

     Nauczyciel akademicki otrzyma dofinansowanie na 2 dni podróży oraz pobyt w uczelni partnerskiej trwający 5 dni, podczas których minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi: 8.

     Zainteresowanych wyjazdem nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

     W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać planowany program zajęć dydaktycznych, który ma zostać przeprowadzony w uczelni partnerskiej. Zostanie on oceniony przez komisję rekrutacyjną. Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

     *Wybór uczestnika jest przeprowadzany przez uczelnię partnerską. Program dydaktyczny jest ustalany w porozumieniu z PWSZ w Głogowie. Uczestnik przesyła do PWSZ w Głogowie formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO wraz z potwierdzeniem nominacji.

     Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ (KA107) oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

     mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

      

     WARUNKI DOFINANSOWANIA:

     PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

     Rodzaj mobilnościDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
     przyjazdy pracowników uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie140 €
     wyjazdy pracowników z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej180 €

     *W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

     Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską, dostępny tutaj.

     OdległośćKwota
     od 10 do 99 km20 € na uczestnika
     od 100 do 499 km180 € na uczestnika
     od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
     od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
     od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
     od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
     8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

     Back to top