– Wsparcie językowe (OLS)

logo PANS

Online Linguistic Support (OLS) – to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności w programie Erasmus+.

Wsparcie językowe online (OLS) ma na celu pomóc uczestnikom programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w poprawie znajomości języka, w którym będą pracować, studiować lub pracować jako wolontariusze za granicą, tak aby mogli jak najlepiej wykorzystać to doświadczenie. Ponieważ brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód w dostępie do europejskich możliwości kształcenia, szkolenia i mobilności młodzieży, OLS zapewnia dostęp do wsparcia językowego w elastyczny i łatwy sposób. Przyczynia się również do realizacji celu szczegółowego programu Erasmus+, którym jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Jak to działa?

  1. OLS jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+.
  2. OLS oferuje internetowe testy biegłości językowej oraz kursy językowe.
  3. Link do OLS dostępny jest TUTAJ.
  4. Warunkiem zalogowania się uczestnika mobilności do OLS w EU Academy jest założenie przez niego konta w EU Login.
  5. Samouczki: odnośnik nr 1odnośnik nr 2 , odnośnik nr 3.

Testy biegłości językowej są dostępne w 29 językach (24 oficjalne języki UE + języki krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+), a kursy online w 24 językach, od poziomu A1 do B2.

 

„Ponad 350 000 uczestników programu Erasmus+ co roku sprawdza swoje umiejętności językowe w OLS
i ma możliwość podniesienia swojego poziomu dzięki kursom językowym OLS.”

 

Po zalogowaniu, osoby zainteresowane doskonaleniem znajomości języka mogą otrzymać licencję na kurs językowy.

 

Studenci podczas zajęć
Back to top