– Wsparcie pracowników o mniejszych szansach

logo PANS

Do grupy pracowników „o mniejszych szansach” kwalifikowani są pracownicy z niepełnosprawnościami. Pracownikom o mniejszych szansach zakwalifikowanym do realizacji mobilności ST przysługuje prawo otrzymania dodatkowych środków finansowych na realizację mobilności. Na prośbę pracownika, uczelnia może zawnioskować do NA o wypłatę dodatkowych środków finansowych dla pracowników o mniejszych szansach. Decyzję o wypłacie dodatkowych środków finansowych z tego tytułu podejmuje NA.

Back to top