– Partnerstwo Wschodnie (KA171)

logo PANS

W ramach Akcji 1 (projekty KA171) – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie PANS w Głogowie prowadzi współpracę z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś).

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Yanka Kupala State University of Grodno) (Białoruś)
Back to top