– Publikacja „Erasmus+ 2014-2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni”

logo PANS
okładka
Zachęcamy do lektury publikacji „Erasmus+ 2014-2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni” dostępnej TUTAJ
 
Bezpłatna publikacja przedstawia osiągnięcia polskich uczelni realizujących program Erasmus+ w latach 2014–2020. Można w niej znaleźć nie tylko imponujące liczby, ale przede wszystkim dobre praktyki ze szkół wyższych z całej Polski, dotyczące m.in. nowych partnerstw i umów międzynarodowych, programów podwójnego dyplomowania, działań promocyjnych oraz komunikacyjnych. Publikacja obrazuje, jak wzrost liczby studentów zagranicznych, mobilności polskich studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych przekłada się na umiędzynarodowienie uczelni w naszym kraju.
 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top