– Współpraca z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały

logo PANS
wizyta profesora w PWSZ w Głogowie

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, z którym PWSZ w Głogowie kooperuje od 2017 roku. Z możliwości Erasmusowych wymian skorzystali: Pan prof. zw. dr hab. Viktar Tarantsei oraz wykładowca Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie, Pan dr Adam Bujak. Celem zrealizowanych mobilności było wskazanie podobieństw i różnic w kształceniu studentów na kierunku Pedagogika. Wyjazdy były wspaniałą okazją do wzmocnienia kontaktu między uczelniami, a także do omówienia bieżącej sytuacji politycznej w obu krajach oraz skutków związanych z pandemią COVID-19. Dyskutowano również na temat możliwości wymian w kolejnych latach.

Pan profesor V. Tarantsei pracował na księgozbiorach Biblioteki PWSZ w Głogowie oraz spotkał się z Panią mgr Urszulą Ziębą – dyrektorką biblioteki. Podczas kilkudniowej wizyty zapoznał się z obecnym procesem kształcenia na kierunku Pedagogika (m.in. standardy, plany nauczania przedmiotów, efekty kształcenia, technologia i metody nauczania) celem porównania ich z tymi stosowanymi w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie.  Pan profesor skorzystał z wycieczki do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, a wieczorami spacerował po Starym Mieście śladem historii piastowskiego narodu. Pan dr Adam Bujak swoją wizytę w Grodnie rozpoczął od spotkania z Panią Olgą Soldakovą z ramienia Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Partnerska uczelnia również dała możliwość skorzystania ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej oraz pracy w Gabinecie Metodycznym celem zapoznania się z organizacją procesu nauczania na kierunku Pedagogika. Ponadto, Pan dr A. Bujak zaznajomił się z zasadami pracy wolontariackiej studentów grodzieńskiego uniwersytetu. Popołudniami chętnie odwiedzał Muzeum Uniwersytetu w Grodnie, Galerię Uczelnianą oraz rozkoszował się przepięknym widokiem na Niemen. W wolnych chwilach poznawał zabytki takie jak m.in.: Stary Zamek – zamek królewski w Grodnie i miejsce sejmów walnych I Rzeczypospolitej, czy pomnik pojednania z krzyżem katolickim i krzyżem prawosławnym symbolizujący przyjaźń Polaków i Białorusinów.

Mobilności zrealizowane w ramach Partnerstwa Wschodniego z pewnością pomogły poszerzyć wiedzę o nowe elementy wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic kształcenia na kierunku Pedagogika obu uczelni. Wymiany umożliwiły lepsze zrozumienie standardów edukacji, planów nauczania oraz praktyk zawodowych. To także możliwość dalszego nawiązywania naukowych kontaktów międzynarodowych oraz zgłębienie kultury i historii obu narodów.

 

GALERIA:

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top