– Rekrutacja nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych

logo PANS
plakat

JM Rektor PWSZ w Głogowie ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Nabór trwa do dnia 30 listopada 2022 r.

Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy na wyjazd wraz ze zgodą przełożonego,
 • oświadczenie RODO,
 • zaakceptowane przez zagraniczną jednostkę porozumienie o programie nauczania / szkolenia, tj. Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching / Mobility Agreement-Staff Mobility For Training

Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

PODSTAWOWE:

 • Tematyka zajęć dydaktycznych/szkolenia, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
 • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
 • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
 • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

DODATKOWE:

 • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
 • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
 • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
 • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
 • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania/szkolenia (max. 0,5 pkt.)

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ oraz w celach szkoleniowych TUTAJ

Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne (załączniki).

plakat

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top