– Pomoc dzięki Erasmus+

logo PANS
serce na nakrętki
Serce Pomocy PWSZ w Głogowie zostało opróżnione już po raz drugi! Tym samym dzięki Waszemu zaangażowaniu wspólnie dołożyliśmy cegiełkę w leczeniu i rehabilitacji dzielnego Jasia Walosa, zmagającego się z wrodzonym obustronnym brakiem kości piszczelowych. Nakrętki odebrała osobiście Pani Magdalena – mama Jasia, która serdecznie podziękowała wszystkim za zbiórkę. My nadal kontynuujemy akcję „Nakręć się na pomaganie” – wciąż możecie przynosić nakrętki! Liczymy na Was! Serce Pomocy zostało zakupione dzięki funduszom programu Erasmus+.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top