– Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą w ramach Erasmus+

logo PANS
Plakat (Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli KA131_2022)

Zachęcamy nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie do realizacji wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Zajęcia można prowadzić w uczelniach partnerskich, z którą PWSZ w Głogowie podpisała umowy współpracy. Nasza uczelnia otwarta jest również na Państwa propozycje i nowe porozumienia.

Nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami, nauczyciel w danym roku akademickim może zrealizować nie więcej niż 1 wyjazd typu STA, tj. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zachęcamy do przygotowania kompletu dokumentów:

Wzory dokumentów dostępne są TUTAJ

Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

PODSTAWOWE:

  • Tematyka zajęć dydaktycznych, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy (max. 1 pkt.)
  • Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji) (max. 1 pkt.)
  • Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, uczelnię oraz jednostkę przyjmującą (max. 1 pkt.)
  • Oświadczenie pracownika, iż wnioskuje o wyjazd Erasmus+ po raz pierwszy (max. 1 pkt.)

DODATKOWE:

  • Pracownik nie realizował mobilności Erasmus+ w ramach umowy KA103-2020 zawartej między uczelnią i NA (max. 0,5 pkt.)
  • Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik (max. 0,5 pkt.)
  • Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała (max. 0,5 pkt.)
  • Pracownik oświadcza, że w ostatnim czasie brał udział w akcjach związanych z promocją programu Erasmus+ (max. 0,5 pkt.)
  • Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania (max. 0,5 pkt.)

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma stypendium w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługuje dodatkowe dofinansowanie. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE. To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej!

Więcej informacji o wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych TUTAJ

Warto zapoznać się z: Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne.

Rekrutacja prowadzona w ramach umowy nr 2022–1–PL01–KA131–HED–000053109 zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top