– I Spotkanie Informacyjne dla Szkolnictwa Wyższego Erasmus+ InnHUB Wrocław

logo PANS
Zaproszenie FRSE

W imieniu Dyrektora Generalnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dr hab. Pawła Poszytka, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w I Spotkaniu Informacyjnym dla Szkolnictwa Wyższego Erasmus+ InnHUB Wrocław, które odbędzie się 19 czerwca br. o godz. 9:00 w budynku Bibliotechu Politechniki Wrocławskiej, przy pl. Grunwaldzkim 11, w sali 007 (parter).

Program wydarzenia dostępny TUTAJ

Celem spotkania jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027.

Uczestnicy:

  • koordynatorzy uczelniani i wydziałowi programu Erasmus+
  • pracownicy dydaktycznych i naukowo-badawczych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, a także administracyjnych, technicznych i innych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego
  • nauczyciele akademiccy, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia
  • pracownicy uczelni zainteresowani rozwojem własnym i studentów

Uczestnicy Spotkania uzyskają informacje o zasadach realizacji:

  • mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej (w ramach Akcji 1)
  • projektów partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, działania Jean Monnet), skierowanych do sektora szkolnictwa wyższego (w ramach Akcji 2)

Spotkanie jest kolejnym krokiem na drodze współpracy Erasmus+ InnHUB Wrocław ze środowiskiem akademickim, m.in. poprzez zwiększanie świadomości o ofercie Programu Erasmus+, przeprowadzanie szkoleń czy rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej.

Formularz rejestracyjny na spotkanie dostępny TUTAJ

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top