– Ankieta dla studentów (XV edycja ESNsurvey)

logo PANS
Banner - ankieta dla studentów Erasmus

Erasmus Student Network rozpoczyna nową edycję największego w Europie badania prowadzonego przez studentów, skupiającego się na wymianach studenckich i programie Erasmus+. Projekt ESNsurvey ma na celu poprawę dostępności i jakości mobilności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania programu Erasmus+.

Ankieta dostępna jest TUTAJ do 31 lipca 2023 r.

Badanie skierowana jest do trzech głównych grup docelowych:

  • studentów, którzy uczestniczyli w wymianie od sierpnia 2021 r.
  • studentów zagranicznych studiujących w Polsce na pełen cykl studiów od sierpnia 2021 r., w tym niedawnych absolwentów
  • studentów, którzy nie brali udziału w żadnej formie mobilności

Wyniki ankiety zostaną opublikowane w raporcie (przykład z poprzedniej edycji można zobaczyć TUTAJ) i będą wykorzystywane jako rekomendacje dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w mobilność studencką. ESN spodziewa się otrzymać wyniki na początku września i opublikować raport do końca 2023 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top