– Szkolenie dra inż. Marcela Luzara w SpainBcn-Programs (Hiszpania)

logo PANS
szkolenie dra inż. Marcela Luzara w SpainBcn-Programs (Hiszpania)
Hiszpania to jeden z najpopularniejszych kierunków mobilności wśród uczestników programu Erasmus+. Właśnie tam swoje szkolenie postanowił zrealizować dr inż. Marcel Luzar – wykładowca Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie, który od lat jest aktywnym ambasadorem programu, a w naszej uczelni pełni funkcję Koordynatora Erasmus+ kierunku Automatyka i robotyka. W ramach wyjazdu dr inż. Marcel Luzar wziął udział w szkoleniu dotyczącym technik ICT w nauczaniu, które obejmowało: sposoby tworzenia prezentacji, zarządzanie projektami, tworzenie ankiet i egzaminów, pracę w Google Workspace i z narzędziami sztucznej inteligencji, a także tworzenie wideokonferencji. Pan doktor miał okazję współpracować z innymi nauczycielami akademickimi, dzięki czemu podczas ćwiczeń mógł porównać i skontrastować pracę zawodową. Dodatkowym atutem mobilności było zwiedzanie Barcelony – stolicy Katalonii i drugiego największego miasta Hiszpanii. Dziękujemy SpainBcn-STAFF Training WEEK za współpracę.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top