– Szkolenie mgr Sylwii Myśliwiec w Institut Linguistique Adenet (Francja)

logo PANS
szkolenie mgr Sylwii Myśliwiec w Montpellier (Francja)
Końcówka obecnego roku akademickiego jest intensywna pod kątem wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Z możliwości udziału w zagranicznym szkoleniu skorzystała mgr Sylwia Myśliwiec – bibliotekarka PWSZ w Głogowie, która postanowiła udać się do Montpellier we Francji, do renomowanej szkoły Institut Linguistique Adenet. Podczas szkolenia Pani Sylwia miała okazję współpracować w międzynarodowym środowisku. Do jej grupy należały osoby z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Meksyku oraz Australii. Zajęcia dotyczyły takich zagadnień jak: reklama, tematy tabu w różnych krajach, wolność słowa, czy analiza tekstu literackiego. Jak podkreśla uczestniczka: wyjazd znacząco podwyższył jej umiejętności językowe i poszerzył wiedzę o ważne we współczesnym świecie treści. Dodatkowym atutem była możliwość zwiedzania malowniczego Montpellier, a także poznania jego historii i kultury mieszkańców. Dziękujemy ILA French language School za współpracę.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top