– Wkrótce rusza nabór wniosków studentów i pracowników!

logo PANS
nabór wniosków studentów i pracowników już wkrótce!

Już niebawem studenci i pracownicy będą mogli składać wnioski o udział w zagranicznych wyjazdach w ramach Erasmus+.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami:

Dla studentów:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dla pracowników:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie

Formularze dokumentów zgłoszeniowych na rok akademicki 2023/2024 zostaną udostępnione w ogłoszeniu o naborze.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci PANS w Głogowie mogą:

 • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
 • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą (*dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę)
 • W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować:

 • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+.
 • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
 • W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni PANS w Głogowie mogą realizować:

 • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
 • W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+

  mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43

  About Author

  Leave Comment


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  Back to top