– Rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach Erasmus+ (spotkanie informacyjne)

logo PANS
plakat rekrutacja studentów

Dziś rozpoczynamy nabór wniosków studentów PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+. Aby aplikować na wyjazd na studia/praktykę/staż, należy przygotować komplet dokumentów:

Dokumenty należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) do dnia 9 lutego 2024 r.

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+, które zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie.

W ramach programu Erasmus+ studenci PANS w Głogowie mogą:

 • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
 • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą (*dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę)
 • Erasmus+ to m.in.:
  możliwość wyjazdów do krajów Europy i świata
  mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
  zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
  możliwość dofinansowania kosztów podróży
  dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

  Spotkanie informacyjne dla studentów odbędzie się 18 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 w auli 214A. Zapraszamy!

  Zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

   

  About Author

  Leave Comment


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  Back to top