– Weź udział w warsztatach międzykulturowych

logo PANS
warsztaty międzykulturowe (wyróżniający)

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia jako jedna z 20 instytucji z całej Polski otrzymała wsparcie na realizację projektu warsztatów międzykulturowych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dokonała wyboru spośród wielu aplikacji.

Warsztaty skierowane są do studentów, kadry akademickiej oraz kadry administracyjnej – zwłaszcza osób, które uczestniczą lub planują uczestniczyć w mobilnościach w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję doświadczyć interaktywnych zajęć bazujących na metodach edukacji pozaformalnej, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i psychologów międzykulturowych.

Tematyka warsztatów obejmować będzie m.in.:

 • różnice międzykulturowe,
 • komunikację międzykulturową,
 • konflikty na tle międzykulturowym oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
 • stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
 • strategie akulturacji i wspieranie integracji.

Warsztaty z zakresu międzykulturowości są okazją, aby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie:

 • podniesienia wiedzy na temat różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie,
 • poprawy efektywnej komunikacji w środowisku wielokulturowym,
 • rozwoju zdolności rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym,
 • wykształcenia postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Warsztaty prowadzone będą stacjonarnie lub online w formie bloków:

 • warsztaty jednodniowe – moduł podstawowy: wstęp do komunikacji międzykulturowej (1 x 8 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty dwudniowe – moduł podstawowy i dodatkowy: rozwinięcie kompetencji międzykulturowych (2 x 8 godzin dydaktycznych).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Planowana liczba uczestników/czek warsztatów to 15-20 osób. Warsztaty realizowane będą w języku polskim. Wynagrodzenie trenerów oraz program warsztatów zapewniane są przez FRSE. Ostateczna forma przeprowadzenia zajęć (stacjonarnie lub online) i ilość grup uzależniona będzie od liczby zainteresowanych oraz od dostępności trenerów.

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: g.machera@pans.glogow.pl wraz z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • krótkiej odpowiedzi na pytanie: “Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach międzykulturowych?”

warsztaty międzykulturowe (plakat)

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top