– Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą w ramach Erasmus+

logo PANS
rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazdy Erasmus+

Zapraszamy nauczycieli akademickich pracujących w PANS w Głogowie do podjęcia mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą i skorzystania z możliwości jakie daje program Erasmus+. Termin składania wniosków trwa do 11 marca 2024 r.

Nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ związane z daną dziedziną nauczania.

Aby aplikować na wyjazd, należy przygotować komplet dokumentów:

Dokumenty należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) najpóźniej dnia 11 marca 2024 r.

Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+. Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie.

Erasmus+ to:
możliwość wyjazdów do krajów Europy i świata
mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
możliwość dofinansowania kosztów podróży
dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top