– Warsztaty międzykulturowe – szczegóły realizacji

logo PANS
warsztaty międzykulturowe (wyróżniający)

Znamy już szczegóły realizacji warsztatów międzykulturowych:

 • termin: 12 kwietnia 2024 r.
 • start: godz. 8:30
 • miejsce: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie (ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów) – Aula 209A (II piętro, budynek A)
 • trenerka: p. Joanna Domagała (więcej informacji tutaj)

Osoby, które zgłosiły chęć udziału proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 29 marca 2024 r. (włącznie), wysyłając e-mail na adres: g.machera@pans.glogow.pl

Nieprzesłanie potwierdzenia zostanie uznane za rezygnację z uczestnictwa w warsztatach – wówczas  kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej.

warsztaty międzykulturowe - plakat

Nasza uczelnia jako jedna z 20 instytucji z całej Polski otrzymała wsparcie na realizację projektu warsztatów międzykulturowych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dokonała wyboru spośród wielu aplikacji.

Warsztaty skierowane są do studentów, kadry akademickiej oraz kadry administracyjnej – zwłaszcza osób, które uczestniczą lub planują uczestniczyć w mobilnościach w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję doświadczyć interaktywnych zajęć bazujących na metodach edukacji pozaformalnej, prowadzonych przez doświadczoną trenerkę.

Tematyka warsztatów obejmować będzie m.in.:

 • różnice międzykulturowe,
 • komunikację międzykulturową,
 • konflikty na tle międzykulturowym oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
 • stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
 • strategie akulturacji i wspieranie integracji.

Warsztaty z zakresu międzykulturowości są okazją, aby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie:

 • podniesienia wiedzy na temat różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie,
 • poprawy efektywnej komunikacji w środowisku wielokulturowym,
 • rozwoju zdolności rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym,
 • wykształcenia postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Warsztaty realizowane będą w języku polskim.

Wynagrodzenie trenerów oraz program warsztatów zapewniane są przez FRSE.

 

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top