– Oferta praktyk i staży od Paragon Global Internships

logo PANS
Paragon Global Internship - banner

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą praktyk i staży, przygotowaną przez Paragon Global Internships (Malta). Ich wizją jest ciągłe doskonalenie programów dla studentów, aby mogli oni zdobyć najbardziej odpowiednie praktyczne doświadczenie i osiągnąć cele edukacyjne. W ofercie praktyki i staże trwające od 3 tygodni do ponad 6 miesięcy. Możliwa jest także realizacja 2-tygodniowego stażu typu job shadowing (obserwacja pracy). Więcej informacji w folderze tutaj.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top