– Inspirujące warsztaty międzykulturowe

logo PANS
warsztaty międzykulturowe

W piątek, 12 kwietnia br. w auli 209A odbyły się warsztaty międzykulturowe, w których udział wzięli studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni naszej uczelni. Zajęcia poprowadziła mgr Joanna Domagała – ekspertka ds. internacjonalizacji, trenerka komunikacji międzykulturowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. PANS w Głogowie jako jedna z 20 instytucji z całej Polski otrzymała wsparcie na realizację tego projektu.

Warsztaty skierowane były zwłaszcza do osób, które uczestniczą lub planują uczestniczyć w mobilnościach w ramach programu Erasmus+. Zainteresowani mieli okazję doświadczyć interaktywnych zajęć bazujących na metodach edukacji pozaformalnej. Uczestnicy pracowali indywidualnie, w parach oraz w grupach, dzięki czemu mogli porównać spostrzeżenia na dany temat, zweryfikować je i wyciągnąć własne wnioski. Taka forma zajęć była też szansą na lepsze poznanie i integrację. Kilkugodzinne warsztaty pozwoliły uczestnikom na przedstawienie osobistych anegdot i doświadczeń związanych z zagranicznymi wyjazdami i kontaktami z obcokrajowcami.

Tematyka warsztatów obejmowała m.in.:

  • różnice międzykulturowe,
  • komunikację międzykulturową,
  • konflikty na tle międzykulturowym oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
  • stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz strategie zapobiegania/radzenia sobie z nimi,
  • strategie akulturacji i wspieranie integracji.

Dzięki udziałowi uczestnicy mieli okazję zwiększyć swoje kompetencje w zakresie:

  • podniesienia wiedzy na temat różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie,
  • poprawy efektywnej komunikacji w środowisku wielokulturowym,
  • rozwoju zdolności rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym,
  • wykształcenia postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Osoby biorące udział w warsztatach otrzymały certyfikaty uczestnictwa oraz paczkę uczelnianych gadżetów. „Zdecydowanie świetnie wykorzystany czas, energiczna prowadząca, z ciekawą wiedzą. Wspaniale, że mogłam wziąć udział w zajęciach” powiedziała jedna z uczestniczek.

„Cieszę się, że środowisko akademickie z tak wielkim entuzjazmem odpowiedziało na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że zajęcia przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania programem Erasmus+ i tym samym zwiększenia liczby mobilności” – dodał mgr inż. Grzegorz Machera Uczelniany Koordynator Erasmus+, odpowiedzialny za organizację warsztatów ze strony PANS w Głogowie.

Dziękujemy Pani Joannie za zaangażowanie i podzielenie się inspirującą wiedzą.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top