– Dr Katarzyna Miłek w Uşak University (Turcja)

logo PANS
Dr Katarzyna Miłek w Uşak University (Turcja)

Dr Katarzyna Miłek – wykładowczyni Instytutu Humanistycznego PANS w Głogowie w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej reprezentuje naszą uczelnię na arenie międzynarodowej ze wsparciem programu Erasmus+. Obecnie przebywa w Uşak University w Turcji, gdzie prowadzi serię zajęć dla studentów w ramach STA (Staff Mobility for Teaching). Ich tematyka mieści się w obszarze specjalistycznych zainteresowań badawczych prowadzącej. Mobilność to również doskonała okazja do porównania tamtejszego systemu oświaty na tle metod stosowanych w naszej uczelni, a także poznania nowych, innowacyjnych umiejętności pedagogicznych związanych z opracowywaniem programów nauczania. Wykłady dr K. Miłek spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony studentów, jak i kadry akademickiej Uşak University. Zainteresowanie, jakie wywołały jej zajęcia, świadczy o nieustannej potrzebie wymiany wiedzy i doświadczeń między partnerskimi uczelniami.

Podczas pobytu w Turcji, dr K. Miłek ma niepowtarzalną okazję do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z zagranicznymi studentami. Zajęcia, które prowadziła, obejmowały szeroki zakres tematów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną, w tym innowacyjne metody nauczania oraz zastosowanie elementów terapii w edukacji. Tureccy studenci chętnie biorą udział w warsztatach z dziedziny arteterapii, dramaterapii, koloroterapii, poznając przy tym ich wpływ na życie człowieka. Pani doktor przygotowała także interaktywny moduł edukacyjny „In the sea world”, który skupia się na angażowaniu dzieci w proces nauczania poprzez badanie i poznawanie świata morskiego, co ma na celu stymulowanie ich naturalnej ciekawości i chęci odkrywania.

Wizyta dr K. Miłek w Turcji jest częścią długoterminowej strategii PANS w Głogowie, mającej na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz promowanie naszej uczelni jako miejsca, gdzie kształcenie odbywa się na najwyższym poziomie. Program Erasmus+ jest dla naszej społeczności akademickiej kluczowym narzędziem w osiąganiu tych celów, umożliwiając naszym wykładowcom i studentom zdobywanie doświadczeń na prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz przyciąganie wybitnych naukowców do Polski. Rozwijanie współpracy z Uşak University to kolejny krok w kierunku umacniania naszej pozycji jako uczelni otwartej na świat i gotowej na wyzwania nowoczesnej edukacji.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top