– Holistyczne podejście, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

logo PANS
Szkolenie mgr Magdaleny Zarubajko w Hiszpanii

Program Erasmus+ od lat wspiera pracowników naszej uczelni w podnoszeniu ich umiejętności i kompetencji, a także pomaga w integracji w międzynarodowym środowisku. Ostatnio z możliwości udziału w projekcie skorzystała mgr Magdalena Zarubajko – Kwestor PANS w Głogowie, która uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Tenerife Job Training.

Program oferowany przez hiszpańską jednostkę miał na celu pokazanie uczestnikom, jak w efektywny sposób dbać o własne zdrowie, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Podczas zajęć zaprezentowano zestaw metod i technik dotyczących poprawy jakości życia i pracy poprzez zastosowanie holistycznego podejścia, uwzględniającego całokształt stanu zdrowia fizycznego oraz kondycję i samopoczucie psychiczne uczestników.

Organizatorzy zapewnili szereg zajęć dotyczących zmniejszenia stresu, poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz zwiększenia poczucia własnej wartości i tożsamości. Wśród nich znalazły się m.in. joga, trekking po górach oraz kursy Qigong i medytacji. Omówiono praktyki zdrowego odżywiania oraz zorganizowano wizytę w lokalnym gospodarstwie ekologicznym wraz z degustacją produktów organicznych.

Grupą docelową szkolenia byli pracownicy naukowi oraz pracownicy administracyjni z polskich uczelni wyższych, którzy dzięki udziałowi w mobilności mogli porównać swoje doświadczenia związane z pracą zawodową. „Kurs ten przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat jakości naszego zdrowia, na które największy wpływ ma nasze życie zawodowe, a także obecny w nim stres czy nawet stany lękowe. Nasi mentorzy uzmysłowili nam, jak utrzymać optymistyczne nastawienie do problemów, które napotykamy na co dzień” – mówi mgr Magdalena Zarubajko.

Dodatkową wartością udziału w szkoleniu było lepsze zrozumienie kultury hiszpańskiej i regionu Wysp Kanaryjskich, doskonalenie języka angielskiego oraz nawiązanie nowych kontaktów. Mobilność jest kolejnym dowodem na to jak program Erasmus+ może realnie wpływać na szeroko pojęty rozwój osobisty i zawodowy.

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top