– Rekrutacja studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+

logo PANS
plakat (rekrutacja studentów do programu Erasmus+)

Skorzystaj z szansy i wyjedź za granicę z programem Erasmus+! Zrealizuj część studiów i/lub praktykę za granicą!

Nabór wniosków trwa do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do przygotowania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. 76 832 04 37 | POKÓJ 119 BUDYNEK A

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony min. I rok studiów.

Praktyki (staż) w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta.

Wszelkie informacje znajdą Państwo w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Znajdą tam Państwo listę krajów oraz obowiązujące stawki stypendialne.

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma dofinansowanie wyjazdu w walucie EURO, które zapewni mu pokrycie różnicy kosztów utrzymania za granicą. Za podróż ekologicznymi środkami transportu przysługują dodatkowe środki finansowe. Nowa faza Erasmusa poszerza horyzonty realizacji mobilności dając możliwość wyjazdów do krajów spoza UE, a także wyjazdów krótkoterminowych (trwających od 5 do 30 dni). Uczestnicy mogą brać udział w mobilnościach mieszanych, tj. łączyć fizyczny pobyt za granicą z aspektem wirtualnym (pracą online z Polski). Program Erasmus+ zabezpieczył dodatkowe środki  dla studentów „z mniejszymi szansami”, a także daje możliwość dofinansowania kosztów podróży.

To wspaniała okazja do nabycia nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększenia satysfakcji ze studiowania!

Więcej informacji o wyjazdach na studia TUTAJ oraz w celach szkoleniowych TUTAJ

Rekrutacja prowadzona w ramach umowy nr 20211PL01KA131HED000005020 zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus.

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top