– Aplikuj na wyjazd z Erasmus+!

logo PANS
plakat - nabór studentów i pracowników PANS w Głogowie 2023/2024

Dziś rozpoczynamy nabór wniosków studentów oraz pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ studenci PANS w Głogowie mogą:

 • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
 • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą (*dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę)
 • W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować:

 • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+
 • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
 • W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni PANS w Głogowie mogą realizować:

 • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
 • Aby aplikować na wyjazd, należy przygotować komplet dokumentów:

  w przypadku wyjazdów studentów na studia i/lub praktykę:

  w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

  w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych:

  w przypadku wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych:

  Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+:

  mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) najpóźniej do dnia 7 listopada 2023 r.

  Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria zawarte:

  w przypadku studentów:

  Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
  wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

  w przypadku pracowników:

  Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
  wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

  Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie

  Erasmus+ to ponadto:
  możliwość wyjazdów do krajów spoza Europy
  mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
  zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
  możliwość dofinansowania kosztów podróży
  dodatkowe środki za korzystanie z „green travel” 🍃

  W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

   

  About Author

  Leave Comment


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  Back to top