– Rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus+

logo PANS
Rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus+ (wyróżniający)

Dziś rozpoczynamy nabór uzupełniający wniosków pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+ zaplanowane do końca roku akademickiego 2023/2024.

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy PANS w Głogowie mogą realizować:

 • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+
 • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
 • W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni PANS w Głogowie mogą realizować:

  • wyjazdy w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach
  • Aby aplikować na wyjazd, należy przygotować komplet dokumentów:

   w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

   w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych:

   w przypadku wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych:

   Komplet dokumentów należy składać u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+:

   mgr inż. Grzegorz Machera (POKÓJ 208A) najpóźniej w dniu 25 czerwca 2024 r.

   Przygotowane przez Państwa wnioski rozpatrzy komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+. Zasady zostały zatwierdzone Uchwała Senatu Senatu nr 122/XXVI/23 PANS w Głogowie.

   Erasmus+ to m.in.:
   możliwość wyjazdów do krajów Europy i świata
   mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
   możliwość dofinansowania kosztów podróży
   dodatkowe środki za korzystanie z „green travel”, tj. niskoemisyjnych środków transportu

   W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pans.glogow.pl | tel. 76 832 04 43 | POKÓJ 208A

    

   Rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus+ (plakat)

   About Author

   Leave Comment


   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

   Back to top